Historie souboru

V březnu roku 1976 vystupoval na Hovězí vsetínský soubor Vsacan. Na základě tohoto vystoupení se rozhodl Josef Maňák se skupinkou nadšenců založit si vlastní soubor, který měl ponejprve název Hověžan. Po stránce taneční měl vznikajícímu souboru pomoci choreograf Antonín Bitala z Karolinky. Nový soubor patřil pod Osvětovou besedu Hovězí. Kulturní referentkou byla dojednána spolupráce s místním JZD Horní Vsacko, které drželo nad souborem ochranou ruku a zajišťovalo jim řadu vystoupení.
První větší akcí souboru byla reprezentace na dožínkových slavnostech v Olomouci roku 1977. O rok později soubor reprezentoval severomoravský kraj na národních dožínkách v Hradci Králové, tentokrát již pod novým názvem Ovčák. Tyto akce znamenaly pro soubor sběr nových zkušeností a poznatků v oblasti folklóru z dalších částí Čech a Moravy. Zkušenosti se také sbíraly na různých národopisných akcích, studiem literatury, sběrem pramenů, dále na školení a odborných seminářích folklórních souborů. První vystoupení před zraky odborníků bylo okresní kolo zájmové umělecké činnosti v roce 1979. Soubor sklidil kritiku za nejednotnost krojů. Velmi kladně však byly ohodnoceny dívčí zpěvy. Hudba, která doprovází soubor, se poprvé schází v únoru 1980, zatím zkouší bez cimbálu. První cimbál dovezený ze Slovenska nebyl schopen provozu, proto místní JZD pro soubor zakoupilo nový cimbál vyrobený v Maďarsku. Primášem cimbálové muziky se stává Ladislav Koňařík, místní učitel v hudební škole. Od svých třinácti let zde působí Jiří Nechanický, který se stal hlavní muzikantskou duší souboru. V současné době soubor spolupracuje s cimbálovou muzikou Milana Mlčáka a cimbálovou muzikou Kordulka.
Už od počátku se soubor potýká s tím, že není dobře veden po taneční a choreografické stránce. Většina choreografů nevydrží soustavně pracovat se souborem, který trpí jejich nepřítomností a střídáním. Mezi ty, kteří ho vedli, patřily i manželé Oravcovi. Avšak z důvodů časové zaneprázdněnosti oba odcházejí. V devadesátých letech ovlivnili taneční profil souboru bratři Navrátilovy, zejména mladší Rostislav. Každopádně největší choreografické zásluhy patří Antonínu Bitalovi, jehož většinu choreografií má soubor ve stálém repertoáru dodnes. Od roku 2006 vede soubor po choreografické stránce Lenka Babicová.
První taneční pásmo, bylo tvořeno tanci Vsackých točených, Řemeslnickými dále Ogarské hry a Cérčí zpěvy. Další pásma byly Starodávný, polky a také Zbojnické tance. V roce 1985 se soubor představuje s novým pásmem Na Hovězí u muziky. Dalšími tanci, které patří do repertoáru souboru jsou: Zvrtaný, Šotýsky, Luženské točené, Mateníky, sólový mužský tanec „Odzemek“ atd.
V polovině března 1992 soubor navštívila prof. Z. Jelínková, pracovnice Ústavu pro etnografii a folkloristiku Akademie věd České republiky, spolu s paní Urbachovou z Národopisného muzea ve Vsetíně a paní Kovářovou ze vsetínského kulturního střediska s myšlenkou obnovení tradice dožínek na Hovězí, které by měly být zařazeny do kulturního programu k 100. Výročí národopisné výstavy ve Vsetíně. Vystoupení se na výročí setkalo s velmi pozitivním přijetím u veřejnosti. S tímto programem vystoupil soubor také v Praze na Žofíně v rámci oslav 100. výročí uspořádání Národopisné výstavy českoslovanské v roce 1895. Jejichž koncepci o moravských lidových slavnostech vypracoval Leoš Janáček.
Od roku 1993 vedle souboru Ovčák působí další soubor Fortáši. Byl založen bývalými členy Ovčáku, kteří již v této době aktivně netančili, ale nechtěli, se vzdát své záliby k tancování.
Soubor rozšířil svou působnost i do zahraničí, v roce 1992 poprvé vyjel na festival do rakouského Radgesburgu. V roce 1998 vyjel soubor společně se souborem Lipta z Liptálu do italského městečka Udine na zdejší festival. A o měsíc později opět z Liptou do polské Wisly a Makova na Beskydské slavnosti. Díky tomuto souboru se Ovčák ještě tentýž rok zúčastnil v kraji známých XXIX. „Liptálských slavností“
Již od osmdesátých let má soubor navázanou družbu se slováckým souborem Mistřín v Mistříně. I přes nástrahy času přátelství a družba trvají dodnes. V roce 1998 a 2009 zde soubor vystoupil na mezinárodním folklórním festivalu. V roce 2001 soubor Ovčák oslavil již 25 let svého působení na Valašsku a jeho okolí. V programu oslav vystoupily oba družební soubory společně se souborem Fortáši a dětským souborem Jaloveček který také působí na Hovězí a odchoval některé nynější členy souboru. Speciálně pro tuto příležitost vytvořil choreograf Antonín Bitala nové společné pásmo souboru Ovčák a Fortáši „Portášské“ kterým vyvrcholilo celé představení oslav k výročí. Tento program navštívilo mnoho bývalých členů souboru z nichž host nejvzácnější byl zakladatel souboru páter Josef Maňák. V roce 2006 soubor opět oslavil své významné výročí a to třicetileté. Jen pro tento jubilejní program bylo zpracováno nové tématické tanečně-scénické pásmo „Vojáčku, vojáčku“, které choreograficky a režijně zpracovali Lenka Babicová a Martin Bělíček. Přestože souboru již zanedlouho bude 35let, stále neztrácí své nadšení jak pro folklór, tak pro své další rozvíjení nejen po stránce taneční (vytváření nových tančeních čísel) ale také mediální. V roce 2009 vytvořila fotografka Martina Omelková pro soubor velmi zdařilou kolekci fotografií, které byly použity nejen pro tuto webovou prezentaci, ale budou také nedílnou součástí při tvorbě nových propagačních materiálů.